kondolencjez głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszej
KOLEŻANKI PIELĘGNIARKI
PANI GRAŻYNY KRAWCZYK,
pracującej w Oddziale Zakaźnym naszego Szpitala.
BOHATERKA Z PIERWSZEJ LINII FRONTU WALKI Z COVID-19

POKÓJ JEJ DUSZY
Przekazujemy wyrazy współczucia całej Rodzinie oraz współpracownikom Pani Grażyny Krawczyk
Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach