7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim. Jak podkreślił Andrzej Duda: dziś mamy czerwiec 2020 roku, a ten most, wierzę w to głęboko, będzie otwarty już za pięć lat. I już za pięć lat będą Państwo mogli się cieszyć tą przeprawą łączącą dwie strony Wisły. Tego życzę Państwu, sobie, władzom lokalnym, regionalnym. Życzę by ta inwestycja jak najszybciej się zaczęła i jak najszybciej z powodzeniem została zakończona.
Wizyta Prezydenta poprzedzona została spotkaniem w Urzędzie Miejskim, gdzie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Garwoliński Mirosław Walicki, jako Lider inwestycji podpisali umowę dotacji na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę mostu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej w ramach zadania: Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi. Na podstawie umowy Lider projektu tj. Powiat Garwoliński otrzyma 23.380.800,00 zł dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę z drogami dojazdowymi łączącymi drogę powiatową nr 1350W po stronie powiatu garwolińskiego z drogą powiatową nr 1718W na terenie powiatu kozienickiego. Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 29.250.000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 5.869.200,00 zł.
Oprócz Wojewody oraz Lidera Inwestycji podczas podpisania umowy obecne były władze pozostałych samorządów zaangażowanych w powyższy projekt: Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski.
Warto przypomnieć, że budowa mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim to projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”.
Dodać należy, że od 2016 roku, na wniosek mieszkańców i Związków Zawodowych Elektrowni Kozienice Starosta Andrzej Jung czynił starania dotyczące budowy przedmiotowej przeprawy mostowej.

7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim