szpitalkozienice logoInformujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie przyjmujemy pacjentów i realizujemy świadczenia w:
• Oddziale Urologii,
• Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
• Oddziale Chirurgii Ogólnej,
• Oddziale Neurologii,
• Oddziale Ginekologiczno — Położniczym,
• Oddziale Pediatrii,
• Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
• Oddziale Otolaryngologii,
• Oddziale Zakaźnym.
Nie przyjmujemy pacjentów tylko do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, który obecnie jest poddany sprzątaniu i dekontaminacji. Także na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie są przyjmowani pacjenci z zewnątrz ze względu na brak możliwości wykonania diagnostyki obrazowej w tym tomografii komputerowej. Obecnie ze względu na COVID-19 zamknięta jest Pracowni Radiologii i USG.

 

 

Od 18 maja 2020 roku SP ZZOZ Kozienice został skreślony z „Wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19” .
Realizujemy świadczenia zdrowotne w zakresie: urologii, traumatologii i ortopedii, chirurgii ogólnej, neurologii, ginekologii i położnictwa, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.
W drugiej połowie lipca rozpocznie się remont traktu porodowego i bloku operacyjnego. Po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na czasowe zamknięcie oddziałów zabiegowych, prace remontowo-modernizacyjne zostaną rozpoczęte zgodnie z planem.
Natomiast pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem są kierowani do Izby Przyjęć Oddziału Zakaźnego, gdzie po zbadaniu mogą mieć pobrany materiał biologiczny w kierunku zakażenia koronawirusem, lub nie (o tym decyduje lekarz).
W SP ZZOZ w Kozienicach można się rejestrować do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej telefonicznie lub osobiście. W okresie trwania pandemii COVID-19 zachęcamy wszystkich do rejestracji telefonicznej. Pacjenci mogą korzystać z usług Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w poradniach szpitalnych.
W okresie od kwietnia 2020 do chwili obecnej w SP ZZOZ w Kozienicach, celem pełnej ochrony placówki przed rozprzestrzenianiem się epidemii wykonano 1756 testów SARS-CoV- 2 met. PCR.
Laboratorium Analityczne Centralne w SP ZZOZ w Kozienicach działa w pełnym zakresie. Ponadto w Laboratorium Analitycznym Centralnym od dnia 20 maja 2020 roku każdy może wykonać badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem (SARSCoV-2). Badanie jest testem pomocniczym w określeniu reakcji immunologicznej na SARSCoV-2. Koszt badania wynosi 80 zł.
Od 1 czerwca 2020 istnieje możliwość pobierania materiału do badań molekularnych - wymazowych COVID-19 (PCR) u każdego chętnego pacjenta za odpłatnością. Pobrane próbki wysyłane są do specjalistycznych pracowni diagnostycznych. Koszt tego badania to 560 zł. Zapraszamy zakłady pracy do zamawiania powyższych testów u swoich pracowników.
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, w SP ZZOZ dalej obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz bezwzględny zakaz opuszczania oddziałów przez chorych. Zakaz odwiedzin dotyczy także Zakładu Pielęgnacyjno — Opiekuńczego.
Informacje o stanie zdrowia pacjenta można otrzymać telefonicznie u lekarzy oddziałów. Wszystkie telefony do oddziałów znajdują się na stronie internetowej szpitala www.szpitalkozienice.pl w zakładce kontakt.
Istnieje możliwość przekazania paczki z niezbędnymi rzeczami dla pacjenta hospitalizowanego. Paczki nie mogą zawierać wartościowych przedmiotów. Podpisane paczki można przekazać na Portierni przy głównym wejściu w godzinach od 10.00 do 15.00 Paczka, po zawiadomieniu telefonicznym, jest odbierana przez pracownika oddziału lub Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, w którym przebywa dany pacjent. Szpital nie odpowiada za przyjęte paczki.
W SP ZZOZ w Kozienicach pracuje ogółem 497 pracowników medycznych. Obecnie 87 pracowników jest nieobecnych w pracy z powodu izolacji, kwarantanny czy zwolnień lekarskich.
Stan epidemii to bardzo trudny okres dla SP ZZOZ w Kozienicach, także pod kątem finansowym. Na dzień dzisiejszy na rynku funkcjonują bardzo wysokie koszty asortymentu medycznego, szczególnie sprzętu oraz środków ochrony biologicznej, niezbędnych do ochrony przed COVID-19. Możemy szczerze przyznać, iż w stosunku do lat ubiegłych ceny sprzętu medycznego oraz środków ochrony biologicznej wzrosły 3, a czasem 4-krotne. Wydatki SP ZZOZ Kozienice na środki zabezpieczające w dobie epidemii opiewają już blisko 2 mln. PLN.
Ogromne trudności sprawiają także opóźnienia w dostawach, zawieszanie bieżących umów przetargowych przez dostawców czy brak ofert w ogłaszanych przetargach. Powyższe oraz ogromne zużycie asortymentu dla ochrony przed COVID-19 m.in. fartuchów, masek FFP3, ubrań operacyjnych, osłon, czepków obliguje konieczność zakupu niektórych artykułów na podstawie Ustawy z dnia 02.03.2020 r. o przeciwdziałaniu COVID-19, celem niedoprowadzenia do paraliżu szpitala w kluczowych dostawach. Przed każdym tego typu pilnym zakupem SP ZZOZ Kozienice dokonuje uproszczonego szacowania rynku w kilku konkurencyjnych firmach celem uzyskania jak najkorzystniejszej oferty.