Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych - projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektów osoby bezrobotne mogą skorzystać ze staży, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie oraz prac interwencyjnych. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty.
Projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”
Projekt pn: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)"