opactwo logoCo ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Opactwie?

W związku z pojawiającymi się nieścisłymi informacjami w sieci dotyczącymi nieprzekazania przez Gminę Kozienice powiatowi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie Zarząd Powiatu informuje, iż faktycznie takie rozmowy były prowadzone z Gminą Kozienice mając na uwadze, że przyszłość szkoły, a przede wszystkim jej uczniów uzależniona jest od zmiany lokalizacji. Szansa upatrywana była w przeniesieniu Ośrodka do budynku po likwidowanej szkole w Nowej Wsi. Nie spotkało się to jednak z akceptacją ze strony Rady Rodziców. Pomysł przeniesienia Ośrodka w to miejsce spotkał się także z dużymi wątpliwościami ze strony komisji stałych Rady Powiatu Kozienickiego. Funkcjonowanie Ośrodka w godnych warunkach wiązałoby się z daleko posuniętą koniecznością rozbudowy i remontu istniejącego budynku. Powodowałoby również konieczność poniesienia bardzo dużych wydatków na adaptację istniejącej infrastruktury, np. modernizację i dobudowę pomieszczeń do istniejącego budynku, budowę internatu, czy nowoczesnej kuchni ze stołówką, czyniąc inwestycję nieopłacalną i zrównującą koszty remontu do kosztów budowy nowego obiektu.

W związku ze stanowiskiem Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Opactwie, a także licznymi zastrzeżeniami ze strony komisji stałych Rady Powiatu Kozienickiego, dotyczącymi przeniesienia ośrodka do budynku po likwidowanej szkole w Nowej Wsi, stanęliśmy przed wyzwaniem znalezienia alternatywnej lokalizacji dla szkoły w Opactwie. Po odbytych posiedzeniach stałych komisji Rada Powiatu Kozienickiego podjęła działania i rozmowy zmierzające do określenia lokalizacji nieruchomości spełniającej wszelkie kryteria oraz warunki niezbędne do funkcjonowania SOSW. Mając na względzie wspomniane uwagi, Rada Powiatu Kozienickiego, w dniu 27 listopada 2019 r. podjęła uchwałę intencyjną o budowie nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na działce należącej do powiatu i położonej w Kozienicach, co spotkało się z akceptacją rodziców dzieci uczęszczających obecnie do SOSW w Opactwie, grona pedagogicznego, a także ze strony — co jest warte podkreślenia — wszystkich członków komisji stałych Rady Powiatu Kozienickiego.
Warto także podkreślić, że Gmina Kozienice na prośbę Powiatu podjęła niezwłoczne działania i wydała już decyzję o warunkach zabudowy uwzględniającą lokalizację SOSW w nowym miejscu, czyli w Kozienicach. W miesiącu lipcu planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją wykonawczą dla planowanego zadania.
Kolejne informacje będą przekazywane równolegle z postępem prac przy realizacji budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kozienickiego
Andrzej Jung

Pismo