29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów. Inwestycja objęła poszerzenie drogi z 5 do 5,5 m , renowację rowów melioracyjnych oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m na całej długości odcinka.
Całkowity koszt zadania to 1 100 000 zł, a sfinansowane zostało z funduszu dróg samorządowych oraz środków Powiatu Kozienickiego.
W odbiorze inwestycji wzięli udział: Andrzej Jung Starosta - Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki - Wicestarosta, Marek Drapała - Wójt Gminy Magnuszew, Marcin Łopuszański - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Jacek Śmietanka – przewodniczący komisji, Marian Chmielnicki - członek komisji, Sławomir Boryczka – inspektor nadzoru oraz Mirosława Ruszkowska - przedstawiciel PRD Zwoleń, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu.

29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów 29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów 29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów