1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy.
Wartość inwestycji to ponad 2,8 mln zł, z czego 1,7 mln zł zostanie sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota ze środków Powiatu Kozienickiego
Umowę w tej sprawie podpisali: Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta, Kamil Banaś – Skarbnik Powiatu. W spotkaniu wziął udział Tomasz Trela – Radny Rady Powiatu Kozienickiego.
W ramach inwestycji zostanie wykonana pełna konstrukcja jezdni dwupasmowej wraz z wymianą nawierzchni na twardą, wykonaniem pobocza i rowów oraz nowym oznakowaniem. Powstaną także zjazdy do pól i gospodarstw oraz przebudowana zostanie skrzyżowanie z drogą gminną Lipa – Lipskie Budy.
Przedsięwzięcie to w znaczny sposób wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Powiecie Kozienickim.

1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy 1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy 1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy