szpitalkozienice logoPrzypominamy, że z dniem 01 grudnia 2019 r. rozszerzyliśmy naszą działalność o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, a także spoza powiatu do zapisania się do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.
Aby zostać naszym pacjentem należy osobiście wypełnić deklarację wyboru, dostępną w rejestracji POZ, która mieści się przy Izbie Przyjęć naszego Szpitala.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 67 97 180 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Oferujemy nowocześnie wyposażone gabinety lekarskie oraz opiekę doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii. Zapewniamy również opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej.
Gwarantujemy szereg udogodnień dla naszych pacjentów. W naszym Szpitalu będziecie mogli Państwo wykonać: badania laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopię, gastroskopię, na które lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej wystawił skierowanie oraz skorzystać z porady lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach: ortopedii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, onkologii.

Ponadto dla wszystkich pacjentów zapisanych do POZ w SP ZZOZ w Kozienicach badania laboratoryjne, wykonywane w Laboratorium Analitycznym Centralnym w SP ZZOZ w Kozienicach, nie ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą wykonywane z 15% rabatem.

Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
26 - 900 Kozienice,
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
nr telefonu do POZ: do rejestracji 48 67 97 180 oraz do lekarza 48 67 95 932
www.szpitalkozienice.pl

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że pomimo trwania pandemii COVID-19 udzielamy świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że nadal wiele osób wymaga porady lekarskiej z powodu szeregu chorób przewlekłych. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych na terenie Powiatu Kozienickiego jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych którzy są chorzy na COVID-19. Szereg pacjentów, którzy nie mogli otrzymać porady w swoich POZ zwracają się o pomoc do lekarza POZ w SP ZZOZ w Kozienicach, gdzie są przyjmowani, są to tak zwane wizyty jednorazowe, finansowane w ramach NFZ.
Informujemy, że na dzień wydania tego komunikatu do lekarza POZ w SP ZZOZ w Kozienicach jest zapisanych 877 pacjentów, do pielęgniarki 877 oraz do położnej 471.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że pomimo trwania pandemii COVID-19 ze świadczeń zdrowotnych w Poradniach Specjalistycznych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZZOZ w Kozienicach w I półroczu 2020 roku skorzystało 11 952 pacjentów, w roku 2019 – 34 676 pacjentów. Świadczy to o tym, że pomimo utrudnień w dostępności w całym kraju do świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, spowodowanych rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19 poradnie specjalistyczne przy SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują i udzielają porad.
Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach

PISMO