szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: neurologii chorób wewnętrznych, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.
Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 29 maja 2020 roku.
Informujemy, że od dnia 20 lipca 2020 roku do 20 sierpnia 2020 roku zostanie zamknięty Blok Operacyjny oraz Trakt Porodowy w SP ZZOZ w Kozienicach z powodu przeprowadzanego remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej w ramach realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach”. Dzięki podjętym staraniom o zapewnienie głównie środków finansowych oraz zaangażowaniu naszego Kierownictwa dodatkowo zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach.

 

 

Podjęliśmy szereg działań, aby nasi pacjenci nie pozostali bez opieki medycznej na okres przeprowadzanych prac remontowo – modernizacyjnych. Stan ogłoszonej w naszym kraju epidemii wcale nam tego nie ułatwił. Wiele podmiotów leczniczych pracuje ze znacznymi ograniczeniami, były takie, które nie wyraziły zgody na zabezpieczenie opieki medycznej dla pacjentów z naszego terenu.
W związku z tym podjęliśmy decyzję, iż dla zabezpieczenia potrzeb pacjentów zgłaszających się z nagłym zachorowaniem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz potrzeb pozostałych Oddziałów Szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach utrzymane zostaną dyżury lekarskie specjalności zabiegowych w zakresie urologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii oraz ginekologii i położnictwa. Lekarze dyżurujący w zakresie wymienionych powyżej specjalności będą ściśle współpracować z lekarzem dyżurnym SOR w zakresie udzielania świadczeń ambulatoryjnych w SOR oraz przy przeniesieniu pacjenta z SOR do właściwego oddziału zabiegowego w innym szpitalu, jeśli będą na to wskazywały wyniki przeprowadzonej konsultacji i/lub wykonane badania diagnostyczne.
Po wielu perturbacjach udało się nam pozyskać informację, jakie podmioty lecznicze będą zabezpieczać dla pacjentów z naszego terenu świadczenia medyczne. Wykaz podmiotów leczniczych podajemy poniżej:
1. Chirurgia Ogólna:
a) SP ZZOZ w Pionkach,
b) SP ZOZ w Lipsku,
c) PCM w Grójcu.

2. Ginekologia i Położnictwo z Neonatologią:
a) SP ZOZ w Lipsku,
b) PCM w Grójcu,
c) SP ZOZ w Puławach.

3. Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu:
a) MCR „Stocker” Konstancin-Jeziorna,
b) SPSK w Otwocku.

4. Urologia: SP ZOZ w Puławach.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, że sytuacja w SP ZZOZ w Kozienicach powoli stabilizuje się. Obecnie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, świadczeniach rehabilitacyjnych przebywa 79 pracowników, w tym medycznych 59. Nikt z pracowników nie jest na obecną chwilę hospitalizowany z powodu zakażenia COVID-19. 3 osoby są objęte izolacją, 1 osoba jest objęta kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.
Pracownia Radiologii i USG oraz Laboratorium Analityczne Centralne pracują na zasadach opisanych w komunikacie z dnia 03 lipca 2020 roku oraz 07 lipca 2020 roku.
Należy pamiętać, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.
Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach