PUNKT NR 1 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Radomiu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach funkcjonuje w poniżej wymienionej lokalizacji:

Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice

Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:

poniedziałek – piątek 8:00-12:00

PUNKT NR 2 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundacja „TOGATUS PRO BONO”

GMINA SIECIECHÓW – Urząd Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów
GMINA GRABÓW NAD PILICĄ – Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą
GMINA GNIEWOSZÓW – Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26 920 Gniewoszów
GMINA MAGNUSZEW – Urząd Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
GMINA GŁOWACZÓW – Urząd Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
GMINA GARBATKA LETNISKO – Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:

poniedziałek – piątek 8:00-12:00

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu: 48 611-73-48