szpitalkozienice logoNawiązując do informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 17 lipca 2020 roku informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.
Informujemy, że w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem COVID-19 wśród personelu medycznego Oddziału Neurologii, od dnia 29 lipca 2020 roku wstrzymaliśmy przyjęcia pacjentów do oddziału.
Ponadto, ze względu na kwarantannę i zwolnienia lekarskie personelu medycznego Oddziału Pediatrii od dnia 30 lipca 2020 roku wstrzymaliśmy przyjęcia pacjentów do oddziału.
Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do oddziałów.
Z dniem 03 sierpnia 2020 roku została uruchomiona Pracownia Radiologii i USG dla pacjentów ambulatoryjnych. Jednocześnie informujemy, że w związku z awarią Tomografu Komputerowego chwilowo nie wykonujemy badań tomograficznych. Tomograf Komputerowy jest w naprawie.

Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 29 maja 2020 roku.
Laboratorium Analityczne Centralne funkcjonuje w pełnym zakresie.
Na obecną chwilę, z powodu zakażenia COVID-19, żaden z pracowników nie jest hospitalizowany. Natomiast: 2 osoby są objęte izolacją, 6 osób jest objętych kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.
Należy pamiętać, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.
Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach