10 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung i Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki uczestniczyli w odbiorze dwóch inwestycji drogowych.
Na terenie gminy Głowaczów, w miejscowości Ursynów, oddany został do użytku chodnik wraz z przejściem dla pieszych. Wartość inwestycji – 30 000 zł, a współfinansowana została ze środków Powiatu Kozienickiego – 15 000 zł i środków Gminy Głowaczów – 15 000 zł.
Protokół odbioru podpisali: Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Krzysztof Wolski Sekretarz Gminy Głowaczów, Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Sławomir Boryczka Inspektor Nadzoru oraz Grzegorz Rychlicki właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Bruk-Bud ze Skaryszewa, wykonawca inwestycji i Jakub Siedlecki kierownik robót.
Na terenie Gminy Garbatka-Letnisko zakończył się kolejny etap budowy chodnika w miejscowości Bogucin w ciągu drogi powiatowej nr 1739W Bogucin-Brzustów. Wartość inwestycji – 140 000 zł, sfinansowana w całości ze środków Powiatu Kozienickiego.
W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Waldemar Banaś Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego, Lidia Ligorowska i Waldemar Witkowski Radni Rady Powiatu, Marzena Pomarańska Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko, Michał Świątek Sołtys wsi Bogucin, Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Sławomir Boryczka Inspektor Nadzoru oraz Grzegorz Rychlicki właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Bruk-Bud ze Skaryszewa, wykonawca inwestycji i Jakub Siedlecki kierownik robót.
Od początku września trwają również prace związane z przebudową wjazdu do Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach wraz z przebudową parkingu. Zadanie finansowane jest ze środków Powiatu Kozienickiego – 218 000 zł oraz ze środków Gminy Kozienice – 100 000 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Perfekt z Radomia, a zakończenie prac planowane jest do 30 września bieżącego roku.

Droga Ursynów Chodnik Bogucin Parking - budowa