Aby załatwić sprawę z zakresu rejestracji pojazdów lub wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - należy w dniu planowanej wizyty pobrać bilet w biletomacie umieszczonym w holu przed wejściem do wydziału. Bilety można pobierać tylko na dany dzień od godziny 7.50 do wyczerpania wolnych terminów. Osoby które chcą umówić wizytę na któryś z kolejnych dni mają możliwość dokonania rezerwacji internetowej. W tym celu należy wejść na stronę  http://www.kozienicepowiat.pl następnie w czerwona zakładkę umieszczoną po prawej stronie internetowa rezerwacja kolejki ,podać żądane dane, wybrać usługę (czyli jaką sprawę chcemy załatwić) oraz wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty. Po dokonaniu rezerwacji na podany adres e-mail otrzymamy indywidualny kod. W dniu zarezerwowanej wizyty należy przyjść na kilka minut przed umówioną godziną, w biletomacie wybrać rezerwację internetową, podać otrzymany e-mailem indywidualny kod i wydrukować bilet na umówioną internetowo godzinę.

W trosce jak najlepszą jakość obsługi interesantów prosimy o punktualne przybycie oraz o odwoływanie wizyt które nie będą zrealizowane.

W przypadku załatwiania więcej niż jednej sprawy prosimy o pobranie odpowiedniej liczby biletów.
Jeden bilet do jednej sprawy zgodnie z określoną kategorią.

Sprawy związane z rejestracją (na biletomacie oznaczone jako grupa A )

Rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP

Czasowa rejestracja (tablice czerwone)

Wyrejestrowanie z powodu demontażu, kradzieży, wywóz pojazdu za granicę

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Nabicie numeru VIN – tabliczka znamionowa (zastępcza)

 

Pozostałe sprawy dotyczące pojazdów (na biletomacie oznaczone jako grupa B)

Wymiana dowodu i karty pojazdu

Odbiór dowodu, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych

Wpis w dowód rejestracyjny i kartę pojazdu adnotacji np.: gaz, hak, VAT, współwłaściciel, inne

Wydanie zaświadczenia

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Zgłoszenie nabycia pojazdu

Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję, odblokowanie dowodu

Sprawy związane z nałożeniem kar za nie zgłoszenie zbycia, nabycia, nie przerejestrowanie pojazdu

Załatwienie pozostałych spraw dotyczących pojazdów

Udzielanie informacji

 

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (na biletomacie oznaczona jako grupa C)
Wszystkie sprawy dotyczące wydania uprawnień do kierowania pojazdami m.inn.

Wydawanie profili kandydata na kierowcę (PKK)

Zwrot zatrzymanych i cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

Ubieganie się o wpis kwalifikacji zawodowej (kod 95)

i pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Wydawanie międzynarodowych praw jazdy

Pozostałe sprawy z zakresu praw jazdy