22 września Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Dworku Hetmańskim w Moniochach, na terenie gminy Głowaczów. W obradach uczestniczyli Wiktor Szmulewicz Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Witold Konarski Wiceprezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, którzy przekazali na rzecz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie sprzęt medyczny, niezbędny przy przeprowadzaniu akcji ratunkowych.
Głównymi tematami obrad były: trudna sytuacja w jakiej obecnie znajduje się polskie rolnictwo i rolnicy, ustawa o ochronie zwierząt i szeroko komentowane zmiany, jakie planuje wprowadzić do niej rząd oraz informacja na temat bieżących działań Mazowieckiej Izby Rolniczej.

22 września Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Dworku Hetmańskim w Moniochach, na terenie gminy Głowaczów 22 września Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Dworku Hetmańskim w Moniochach, na terenie gminy Głowaczów

Posiedzenie zakończyła konstruktywna dyskusja dotycząca poruszanych w trakcie spotkania zagadnień.
W posiedzeniu oprócz najwyższych władz Krajowej Rady Izb Rolniczych, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz powiatu kozienickiego, uczestniczyli także m in. starostowie powiatów: białobrzeskiego i lipskiego, burmistrz i wójtowie gmin Powiatu Kozienickiego, przedstawiciele Instytucji sektora rolniczego oraz rolnicy.
Spotkanie poprowadził Mirosław Górka Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego.