szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, z wielką przyjemnością informujemy, że po zakończeniu przeprowadzanych prac remontowo – modernizacyjnych, z dniem 22 września 2020 roku wznowiliśmy działalność Traktu Porodowego, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych świeżo wyremontowanych pomieszczeń. Zapewniamy doskonałe warunki zarówno dla kobiet rodzących jak dla nowonarodzonych dzieci. Dla rodzących mamy do zaoferowania salę cięć cesarskich, trzy wygodne jednoosobowe sale porodowe wyposażone w wygodne łóżka, specjalne materace, piłki. Dla kobiet po porodzie dysponujemy pokojami, które zostały także wyremontowane, dodatkowo w dwóch salach zamontowano natrysk.
W strukturach SP ZZOZ funkcjonuje Oddział Neonatologiczny, który jest wyposażony w nowoczesną aparaturą medyczną z możliwością szerokiego zakresu badań diagnostycznych, co stwarza warunki pełnego bezpieczeństwa dla każdego nowonarodzonego dziecka od chwili urodzenia do wypisu, łącznie z opieką ambulatoryjną. Pracujący w SPZZOZ w Kozienicach lekarze neonatolodzy i pediatrzy zapewniają całodobową opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem, w tym codzienne badanie lekarskie bez względu na dzień tygodnia oraz dni świąteczne. Przy każdym porodzie obecna jest pielęgniarka lub położna neonatologiczna i jeżeli zajdzie taka potrzeba są przygotowane do udzielenia natychmiastowej pomocy zarówno wcześniakowi jak i noworodkowi donoszonemu. Każde dziecko po urodzeniu poddane jest badaniu lekarskiemu oraz ocenie jego stanu zdrowia w/g Skali Apgar. Posiadamy stanowisko intensywnego nadzoru i terapii w pobliżu sali porodowej i cięć cesarskich, gdzie każdemu noworodkowi udziela się wszechstronnej pomocy, polegającej przede wszystkim na wnikliwym monitorowaniu czynności życiowych przy użyciu nowoczesnej aparatury oraz zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

 


Każdy noworodek przebywa z matką w jednej sali (system rooming-in) pod opieką tego samego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. W pierwszej dobie po urodzeniu zostaje zaszczepiony przeciwko gruźlicy i WZW typu B. Wszystkie noworodki mają wykonane badanie słuchu, oraz przesiewowe badanie krwi w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy i mukowiscydozy. Mamy możliwość leczenia żółtaczek nowoczesnymi, diodowymi lampami do fototerapii. Posiadamy bilirubinometr przezskórny, który umożliwia oznaczenie poziomu bilirubiny przez skórę bez konieczności pobierania krwi i kłucia dziecka. Laboratorium Analityczne Centralne SP ZZOZ w Kozienicach, oraz Pracownie Radiologii i USG zapewniają całodobowe wykonanie badań diagnostycznych.
Prowadzimy promocję karmienia naturalnego pokarmem matki. Noworodek zaraz po urodzeniu, dostawiony jest do piersi matki, jednak nie później niż dwie godziny po porodzie. Matki otrzymują przed wypisem z oddziału materiały promocyjne na temat pielęgnacji noworodka, karmienia, oraz profilaktyki alergii, dostarczane przez Firmy Dzidziuś", Piękne Narodziny", „Skarb malucha". Więcej informacji na temat pobytu w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz Neonatologicznym można znaleźć na stronie internetowej: www.szpitalkozienice.pl

 

 

UWAGA:
Jednocześnie informujemy, że 25 września 2020 roku jest w SP ZZOZ w Kozienicach dniem wolnym od pracy na podstawie Zarządzenia Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach nr 20 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy (25 września 2020 roku jest dniem wolnym za dzień 15 sierpnia 2020 roku).

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

Zdjęcia oddziału po remoncie