23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. W konferencji wzięli udział: Konrad Frysztak Poseł na Sejm RP, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Trela Radny Rady Powiatu Kozienickiego oraz Witold Wrodycki Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, którzy jednomyślnie wyrazili swój sprzeciw wobec planów Wojewody. Dla karetek, które poruszają się na terenie powiatu kozienickiego organem nadzorującym jest pogotowie w Radomiu, które również w sposób negatywny zaopiniowało te plany. Negatywne opinie wydali również Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz Antoni Józwowicz Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie.
Uczestnicy konferencji zwrócili się z apelem do Wojewody Mazowieckiego o ponowne rozpatrzenie decyzji, które niewątpliwie wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Powiatu Kozienickiego. „Miasto zamieszkuje dwadzieścia tysięcy mieszkańców. Powiat Kozienicki zamieszkuje sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców, a gminę Kozienice trzydzieści tysięcy – same te liczby wskazują kierunek, gdzie powinien być skierowany ratunek i jak ważne jest wzmocnienie bezpieczeństwa medycznego Powiatu” – podkreślał Starosta Kozienicki Andrzej Jung.

23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. 23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. 23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy.