asf - logoWspólne starania Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga, Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kozienickiego Lidii Ligorowskiej oraz hodowców z terenu powiatu kozienickiego, na czele z Włodzimierzem Kowalskim zmierzające do zniesienia niebieskiej strefy ASF na terenie powiatu kozienickiego, dnia 24 września zostały zaaprobowane przez Komisję Unii Europejskiej.
W rezultacie, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Unii Europejskiej 2020/1330 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającej do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, na obszarze powiatu kozienickiego zniesiona została strefa niebieska tj. obszar zagrożenia. Decyzja ta podjęta została w związku z faktem, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy na obszarze powiatu kozienickiego nie wystąpiły ogniska afrykańskiego pomoru świń.
W dalszym ciągu cały teren powiatu kozienickiego jest obszarem objętym ograniczeniami, gdzie obowiązują zasady przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń ASF (strefa czerwona). Mimo to, dla hodowców strefa czerwona jest zdecydowanie korzystniejsza od strefy niebieskiej.
Restrykcje obowiązujące w strefie niebieskiej są powodem spadku liczby gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną o około 50% w stosunku do roku 2019, co skutkuje pogłębiającą się likwidacją hodowli trzody chlewnej, która należy do kategorii podstawowej rolnictwa w powiecie.
W załączniku znaleźć można informację w sprawie zasad przemieszczania się świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) w strefie czerwonej (obszarze objętym ograniczeniami).

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zakazy-nakazy-i-ograniczenia-obowiazujace-w-poszczegolnych-obszarach