30 września Andrzej Jung Starosta Kozienicki gościł Konrada Frysztaka Posła na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego30 września Andrzej Jung Starosta Kozienicki gościł Konrada Frysztaka Posła na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego. Głównymi tematami rozmów były istotne dla mieszkańców Powiatu kwestie dotyczące m.in. budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie oraz spraw związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Powiatu poprzez uruchomienie, obok działającego obecnie Zespołu Podstawowego, drugiego, Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym.
Obecność Posła RP na ziemi kozienickiej związana była przede wszystkim z przeprowadzaną tego dnia na terenie Kozienic akcją zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie przedmiotowej karetki.