30 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung spotkał się z Prezesem Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Włodzimierzem Kowalskim30 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung spotkał się z Prezesem Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Włodzimierzem Kowalskim, aby podsumować dotychczasowe, wspólne działania Samorządu Powiatu i Związku Producentów Rolnych. Prezes Kowalski podziękował Staroście za zaangażowanie i pomoc na każdym etapie prac, które zaowocowały zniesieniem niebieskiej strefy ASF na terenie powiatu kozienickiego. Jednocześnie obaj Panowie zadeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz rozwiązywania problemów, z jakimi każdego dnia zmagają się rolnicy ziemi kozienickiej.