1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS.
Podczas spotkania prowadzone były wstępne rozmowy dotyczące możliwości utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej na terenie powiatu kozienickiego, w skład której wejdzie przede wszystkim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W rozmowach uczestniczyli także Anna Grzesik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Janusz Patkowski Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Wiesław Górka Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu oraz Jolanta Kucharska, reprezentująca Stanowisko wieloosobowe ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu.
W Województwie Mazowieckim nie funkcjonuje obecnie ani jedna Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna, w związku z czym plany dotyczące utworzenia takiego Ośrodka są jak najbardziej zasadne – uznali jednogłośnie uczestnicy spotkania. Na zakończenie wszyscy udali się na zwiedzanie terenu w pobliżu Placówki Socjalizacyjnej PANDA, gdzie ewentualnie mógłby zostać usytuowany taki Ośrodek. Korzystając z okazji goście odwiedzili również wychowanków Placówki Socjalizacyjnej PANDA.

1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS 1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS 1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS