2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” w ramach programu; „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze B ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Głowaczów. Powiat reprezentowali Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu. Natomiast Gminę Głowaczów: Hubert Czubaj Wójt Gminy i Grażyna Rybarczyk Skarbnik Gminy. W spotkaniu uczestniczyła również Teresa Stańczak Główna Księgowa Powiatowego Centrum Rodzinie w Kozienicach.
Łączny koszt realizacji projektu opiewa do 98 867,67 zł. Powiat ze środków PFRON dofinansuje maksymalnie do 28 849,17 zł z zastrzeżeniem, iż wydatkowane środki PFRON nie mogą przekroczyć 35 % wartości projektu.

2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” 2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” 2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów”