7 października podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Zakup nowego autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie” w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice, a podpisana została przez Andrzeja Junga Starostę Powiatu Kozienickiego, Józefa Grzegorza Małaśnickiego Wicestarostę, Kamila Banasia Skarbnika Powiatu oraz Piotra Kozłowskiego Burmistrza Gminy Kozienice i Monikę Makulec-Sobotę Skarbnika Gminy.
Łączny koszt realizacji projektu opiewa do 356 700,00 zł.
Powiat ze środków PFRON dofinansuje maksymalnie do 215 607,00 zł z zastrzeżeniem, iż wydatkowane środki PFRON nie mogą przekroczyć 80 % wartości projektu.