W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374,567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639.)
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się drogą telefoniczną od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu: 48 611-73-48

poniedziałek w godzinach - 7:45-16:00;
wtorek - czwartek w godzinach - 7.45-15:00;
piątek w godzinach - 7.45 -14.00.

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty,
Porady odbywają się co 45 minut,
Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.