14 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki oraz Marek Kucharski Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego uczestniczyli w odbiorze inwestycji pod nazwą: Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach wraz z przebudową parkingu w formule "zaprojektuj i wybuduj"

parging ZS Nr1 1parging ZS Nr1 2parging ZS Nr1 3


Zadanie obejmowało przebudowę istniejącego parkingu, drogi dojazdowej, istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz wymianę istniejących lamp oświetleniowych wraz z wymianą ich zasilania. W wyniku przeprowadzonych robót inwestycyjnych powstał duży parking – 41 miejsc parkingowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, parking mniejszy przy bramie szkoły – 6 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, w obu przypadkach położona została nawierzchnia z kostki brukowej. W ramach inwestycji przebudowany został również chodnik od ul. Warszawskiej do furtki szkoły, położona została także nowa nawierzchnia asfaltobetonowa.
Zadanie sfinansowane zostało ze środków Powiatu Kozienickiego – 218 000 zł oraz ze środków Gminy Kozienice – 100 000 zł.
W odbiorze inwestycji wzięli udział również Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice, Piotr Szafran Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego, Ryszard Zając Dyrektor ZS Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, Jacek Śmietanka Inspektor Nadzoru oraz Marek Jaworski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Perfekt z Radomia – wykonawca inwestycji.