szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach informujemy, że uległa zmianie decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie zapewnienia przez nasz podmiot leczniczy 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Zgodnie ze zmianą decyzji z dnia 01 grudnia 2020 roku jesteśmy zobowiązani od dnia 07 grudnia 2020 roku zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 80 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.
Na podstawie zmiany decyzji zmniejszyliśmy o 20 ilość łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, co pozwoliło nam wznowić przyjęcia chorych do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii. Nadal są wstrzymane przyjęcia pacjentów do Oddziałów: Urologicznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Jesteśmy zmuszeni nadal ograniczyć przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, ponieważ w Oddziale Intensywnej Terapii tutejszego szpitala są leczeni chorzy z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Do tych oddziałów przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia, tak zwane przypadki nagłe.
Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziałach: Pediatrii i Neurologii, a także przyjmujemy pacjentki do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.
Przed wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostały zamontowane kontenery, w których dokonywany jest wstępny TRIAGE pacjentów przyjmowanych do Szpitala. Kolejne kontenery zostały zamontowane przed Punktem pobrań wymazów w kierunku COVID-19 przed niskim Budynkiem Z SP ZZOZ w Kozienicach.
Od 24 listopada 2020 roku w SP ZZOZ w Kozienicach zostało uruchomione Izolatorium dla 25 osób.

Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne.
Zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy SP ZZOZ w Kozienicach. Aby zostać naszym pacjentem należy osobiście wypełnić deklarację wyboru, dostępną w rejestracji POZ, która mieści się przy Izbie Przyjęć SP ZZOZ w Kozienicach.
​Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 67 97 180 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Gwarantujemy szereg udogodnień dla naszych pacjentów. W SP ZZOZ w Kozienicach będziecie mogli Państwo wykonać: badania laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopię, gastroskopię, na które lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej wystawił skierowanie oraz skorzystać z porady lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach: ortopedii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, kardiologii, endokrynologii, onkologii, diabetologii, urologii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, onkologii.

Ponadto dla wszystkich pacjentów zapisanych do POZ przy SP ZZOZ w Kozienicach badania laboratoryjne, wykonywane w Laboratorium Analitycznym Centralnym w SP ZZOZ w Kozienicach, nie ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą wykonywane z 15% rabatem.
Pragniemy również poinformować, iż od 19 listopada 2020 roku wznowiliśmy przyjęcia pacjentów do Poradni Onkologicznej. Podjęte zostały także działania w sprawie ponownego uruchomienia Poradni Preluksacyjnej.
Informujemy, że posiadamy krótkie terminy na wykonywanie badań endoskopowych, typu gastroskopia i kolonoskopia. W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wykonujemy badania EEG zarówno w ramach NFZ, jak również odpłatnie. Zapraszamy do skorzystania z naszych pracowni diagnostycznych.
Według informacji z NFZ w najbliższym czasie nie spodziewamy się żadnych zmian w funkcjonowaniu i rozmieszczeniu karetek pogotowia na terenie Powiatu Kozienickiego.
W chwili obecnej nie świadczy pracy 53 pracowników, spośród których 4 osoby są objęte izolacją, 1 osoba kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.
Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować za tak duży odzew na „Apel do ludzi dobrej woli” opublikowany przez nas w dniu 04 listopada 2020 roku oraz za każdą już otrzymaną wszelką pomoc od wielu firm i osób prywatnych. Dziękujemy KAŻDEMU, kto w jakikolwiek sposób okazał nam wsparcie i pomoc w ostatnich tygodniach.
Prosimy o dalsze wsparcie materialne i finansowe. Każda pomoc sprawia, że czujemy się bezpieczniej przy wykonywaniu powierzonych zadań w tak trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach