budynek opactwo szkolaCo roku rodzi się w Polsce ponad 5000 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Niepełnosprawność intelektualna to nie choroba, a trwały stan zmniejszenia możliwości rozwojowych. Obniżona sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa długofalowo utrudnia funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Przez całe swoje życie potrzebuje ona wsparcia i pomocy drugiego człowieka.
Ideą prawdziwego świata powinno być wyrównanie szans pomiędzy osobami sprawnymi i tymi, które określa się jako niepełnosprawne. Istotą człowieczeństwa jest opieka i troska, z jaką otacza się najsłabszych i najbardziej potrzebujących oraz poszanowanie ich ludzkiej godności. Prawa nie mogą być przywilejem tylko osób zdrowych i pełnosprawnych. Osobie niepełnosprawnej należy umożliwić uczestniczenie w życiu społecznym wykorzystując cały jej potencjał fizyczny i psychiczny. Chrońmy zatem godność i prawa, tych, którzy najbardziej tego potrzebują i którzy sami walczyć nie potrafią. Niezależnie od tego, jak bardzo różnimy się w sferze poglądów, powinniśmy być wrażliwi na nieszczęście niepełnosprawnego i mieć elementarne poczucie sprawiedliwości społecznej.
Obcując na co dzień z uczniami patrzymy na nich nie tylko przez pryzmat ich ułomności i niedoskonałości, ale dostrzegamy w nich olbrzymi potencjał. Trudno znaleźć osoby, które były by tak pogodne i radosne. Osoby te mają wyjątkowo zaraźliwe poczucie humoru i niezwykłą empatię. Są ciekawe, intrygujące, warte poznania i zaprzyjaźnienia się. Uczą nas otwartości, szczerości oraz odwagi do bycia takimi, jakimi jesteśmy, niezależnie od tego co inni o nas myślą i mówią. Starajmy się zrozumieć potrzeby niepełnosprawnych. Pochylmy się nad tymi, których los i tak już skrzywdził.
Pamiętajmy i wspierajmy osoby niepełnosprawne. Niech będą dla nas zawsze ważne - człowiek dla człowieka jest największym wsparciem.

Anna Grzesik
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Opactwie.