odbiór chodnikaV2 1odbiór chodnikaV2 210 grudnia oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew – Mniszew w miejscowości Mniszew, na terenie gminy Magnuszew. Koszt inwestycji wyniósł 145 421,20 zł i współfinansowany został ze środków Powiatu Kozienickiego – 72 710,60 zł oraz Gminy Magnuszew - 72 710,60 zł. Zadanie objęło odcinek o długości 360 mb.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Jacek Śmietanka - Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała i Tomasz Dróżdż – Członkowie Komisji, Sławomir Boryczka – inspektor nadzoru, a także: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Marek Drapała Wójt Gminy Magnuszew oraz Grzegorz Rychlicki i Jakub Siedlecki przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego BRUK-BUD - wykonawcy inwestycji.