szpitalkozienice logoOdnosząc się do wpisu na Facebooku o nieprzyjęciu 8 – miesięcznego dziecka w SOR w SP ZZOZ w Kozienicach w dniu 05 grudnia 2020 roku informujemy, że w tej sprawie prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Po jego przeprowadzeniu opublikujemy informację o podjętych działaniach.
Jest nam niezmiernie przykro, że post Pani Sandry Felskiej wywołał lawinę nieprzychylnych wpisów i komentarzy, a wręcz hejt na temat naszej działalności. W większości są to informacje nie do końca przemyślane przez piszących i nieznajdujące potwierdzenia. Faktem jest np., że Pielęgniarka zmierzyła dziecku temperaturę ciała, dziecko wówczas nie miało gorączki.
Rozumiemy Państwa zdenerwowanie i obawy o stan zdrowia. Niestety w ostatnim czasie z powodu wprowadzonego stanu epidemii w kraju dochodzi do wielu nieporozumień na linii pacjent – pracownicy ochrony zdrowia.
Z powodu niewydolności POZ pacjenci zgłaszają się do SOR po poradę medyczną, którą mogliby uzyskać w Gabinecie lekarza rodzinnego. W żadnym przypadku SOR nie może zastępować POZ.

Niestety zdarzają się także i opóźnienia w przyjęciu pacjentów do SOR, które nie wynikają z opieszałości lub zawinionych zaniedbań pracownika, a wyłącznie z przeciążenia obowiązkami związanymi z walką z epidemią COVID-19 i wyjątkowo trudnymi warunkami pracy personelu medycznego. Do SOR pacjenci są przywożeni także karetkami pogotowia, często w stanie zdrowia bardzo ciężkim, wymagający natychmiastowego zareagowania.
Wprowadzony stan epidemii spowodował wydłużenie czasu oczekiwania na przyjęcie. Oprócz czynności zawsze wykonywanych przy przyjęciu pacjenta do SOR należy przeprowadzić z nim wywiad epidemiologiczny, pacjent wypełnia ankietę wstępną, ma wykonywany szybki test w kierunku zakażenia COVID-19, oczekujemy na wynik, itp. Są to czynności, które pochłaniają wiele czasu, albo których wykonania jesteśmy zobligowani przepisami prawa.
A tak na marginesie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U.2019.1213 z późn. zm.)Szpitalny Oddział Ratunkowy, zwany dalej "oddziałem", udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Zapewniamy, że nie było i nie jest naszym zadaniem i zamiarem działać na szkodę społeczeństwa, tylko udzielać pomocy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o zrozumienie wyjątkowo trudnej sytuacji naszych medyków. Wobec pracowników, którzy zachowują się w stosunku do pacjentów i ich bliskich w sposób nieprofesjonalny wyciągamy konsekwencje dyscyplinarne. Nie tolerujemy i nie będziemy tolerować żadnych odbiegających od normy zachowań.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach