HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO - posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Kozienicach.

 

1. Wspólne posiedzenie:

 

  • Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
  • Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  • Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji

    4 września 2012 r. /wtorek/ godz. 13.00

 

2. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych

    4 września 2012 r. /wtorek/ godz. 14.30

 

Tematyka posiedzenia:
1) Omówienie materiałów na XXI Sesję Rady Powiatu.
2) Sprawy różne.