W grudniu na terenie gminy Głowaczów zrealizowane zostały dwie inwestycje drogowe. W miejscowości Wólka Brzózka oddany został do użytku chodnik w formie utwardzonego pobocza, o długości 116 m. Koszt zadania wyniósł 30 000,00 zł.
W miejscowości Ursynów, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1711W i 1716W usytuowany został znak aktywny STOP, jako uzupełnienie znaku B20 STOP. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 29 274,00 zł.
Natomiast od listopada na terenie gminy Gniewoszów w miejscowości Markowola trwają prace związane z remontem drogi powiatowej 1744W Regów Stary - Markowola. Jest to inwestycja dwuletnia. Zakończenie prac przewidziane jest na 30 czerwca 2021 roku. Wartość całego zadania to 655 020,76 zł. Długość remontowanego odcinka drogi to 1272 m.
Wszystkie powyższe inwestycje finansowane są w całości ze środków Powiatu Kozienickiego.

Wólka Brzózka oddany został do użytku chodnik w formie utwardzonego pobocza w miejscowości Ursynów usytuowany został znak aktywny STOP w miejscowości Markowola trwają prace związane z remontem drogi powiatowej 1744W Regów Stary - Markowola