szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych artykułów o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach informujemy, że uległa zmianie decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 01 grudnia 2020 roku. Zgodnie ze zmianą decyzji jesteśmy zobowiązani od dnia 21 grudnia 2020 roku do odwołania zapewnić 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 40 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
W związku ze zmianą decyzji wznawiamy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii w pełnym zakresie.
Ponadto zmiana decyzji pozwoli nam w najbliższym czasie na wznowienie udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich oddziałach szpitalnych. Podjęliśmy też działania w kierunku ponownego uruchomienia działalności Oddziału Urologicznego.
Obecnie w oddziałach szpitalnych przebywa ok. 170 chorych.

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o niebagatelizowanie pierwszych objawów zakażenia SARS-CoV-2. W ostatnim czasie obserwujemy mniej potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2, ale za to chorzy na COVID-19 zgłaszają się do szpitala zbyt późno. Często choroba COVID-19 jest już w stadium zaawansowania i pacjent wymaga leczenia przy pomocy tlenoterapii i wentylacji mechanicznej (respiratoroterapii).
Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. POZ działający w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach w pierwszej kolejności przyjmuje pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ przy SP ZZOZ . Zapraszamy do składania deklaracji wyboru. Pragniemy również poinformować, że przyjmujemy pacjentów w Poradni Onkologicznej. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne.
Przypominamy, że posiadamy krótkie terminy na wykonywanie badańendoskopowych, typu gastroskopia i kolonoskopia. W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wykonujemy badania EEG zarówno w ramach NFZ, jak również odpłatnie. Zapraszamy do skorzystania z naszych pracowni diagnostycznych.
Na dzień 18 grudnia 2020 roku nie świadczy pracy 61 pracowników, spośród których 3 osoby są objęte izolacją, 1 osoba kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich, świadczeniach rehabilitacyjnych, bądź opiekują się swoimi bliskimi.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach