W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu kozienickiego z powiatem białobrzeskim. Długość remontowanego odcinka drogi to 2762, 22 m. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 2 851 714,00 zł i współfinansowany jest w 60% ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz w 40% ze środków Powiatu Kozienickiego. Realizacja zadania zaplanowana jest na okres 3 lat. W 2020 roku remont obejmie odcinek o długości 1200 m, a koszt wykonanych prac w tym roku to 750 000,00 zł.

W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu kozienickiego z powiatem białobrzeskim W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu kozienickiego z powiatem białobrzeskim