W ramach włączenia się do kampanii Starostwo Powiatowe w Kozienicach udostępniło salę konferencyjną w budynku przy ulicy Kochanowskiego 15W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej, dotyczącego zapewnienia samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki oraz promocji i edukacji w zakresie honorowego krwiodawstwa, na terenie całego kraju prowadzona jest kampania społeczna: "Twoja krew, moje życie". Celem akcji jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej grupy Honorowych Dawców Krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi, jak i znaczenia systematycznego oddawania krwi.
W ramach włączenia się do kampanii Starostwo Powiatowe w Kozienicach udostępniło salę konferencyjną w budynku przy ulicy Kochanowskiego 15, gdzie począwszy od 14 stycznia, w każdy kolejny czwartek aż do końca kwietnia, pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, prowadzić będą pobór krwi.
Chwyć Czerwoną Nitkę: przyłącz się do sieci ludzi, którzy oddając krew, zapewniają, że wszyscy możemy czuć się bezpieczniej. Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie!