14 stycznia przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, podczas której Konrad Frysztak Poseł na Sejm RP oraz Tomasz Trela Radny Rady Powiatu Kozienickiego poinformowali, iż na mocy decyzji Ministra Zdrowia Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego, stacjonujący przy Szpitalu Powiatowym w Kozienicach nie zostanie przekwalifikowany na Zespół Podstawowy, a karetka ze Świerży Górnych nie zostanie przeniesiona do Magnuszewa. Poseł Frysztak podziękował wszystkim mieszkańcom Powiatu Kozienickiego, samorządowcom i instytucjom, zaangażowanym w działania, których nadrzędnym celem jest utrzymanie bezpieczeństwa medycznego Powiatu Kozienickiego. Zapewnił również, że w dalszym ciągu prowadzone będą starania o pozyskanie dodatkowych karetek dla Kozienic i Magnuszewa.

14 stycznia przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa 14 stycznia przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa