Informujemy, że w związku z naprawą Tomografu Komputerowego wznawiamy z dniem 18 stycznia 2021 roku przyjęcia pacjentów do Oddziałów: Neurologicznego, Zakaźnego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Z powodu dużej absencji personelu medycznego oraz trudnej sytuacji epidemiologicznej i hospitalizacji pacjentów zakażonych COVID-19 w SP ZZOZ w Kozienicach przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia, tak zwane przypadki nagłe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego.
Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziałach: Pediatrii i Neurologii, a także przyjmujemy pacjentki do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.

 

 

Z powodu wykrycia ognisk zakażenia COVID-19 nadal są wstrzymane przyjęcia pacjentów do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci, przybywający w oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach są objęci opieką medyczną oraz należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
W chwili obecnej nie świadczy pracy 85 pracowników, spośród których 20 osób jest objętych izolacją, przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.
Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii oraz Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.
SP ZZOZ w Kozienicach został wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia jako szpital ,,węzłowy” dla Programu Szczepień. Wykonujemy szczepienia personelu medycznego przeciw COVID-19 zatrudnionego z SP ZZOZ w Kozienicach oraz w innych placówkach medycznych z terenu Powiatu Kozienickiego. Przyjmujemy na bieżąco zgłoszenia chętnych do szczepienia, obecnie są zapisywane osoby, które ukończyły 80 lat. Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl.
Niestety z powodu przyczyn od nas niezależnych powstały pewne perturbacje ze szczepieniami, które są związane z trudnościami w zaopatrzeniu w szczepionkę na szczeblu krajowym. W dniu dzisiejszym nie otrzymaliśmy zamówionego pakietu do szczepień.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach