Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że z uwagi na nowe warunki umowy z Bankiem Pekao S.A. Oddział w Kozienicach obowiązujące od dnia 1- go lutego 2021 roku, od wpłat dokonywanych bezpośrednio w siedzibie Banku Pekao S.A. Oddział w Kozienicach będzie pobierana prowizja bankowa, między innymi od opłat za grunty Skarbu Państwa. Natomiast wpłaty dokonywane w formie bezgotówkowej – przelewem będą objęte na dotychczasowych zasadach bez dodatkowych opłat i prowizji.