22 stycznia obchodzimy 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. 22 stycznia obchodzimy 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Na terenie powiatu kozienickiego znajduje się wiele miejsc upamiętniających powstańców i dowódców powstania: mogiły na cmentarzach parafialnych w Rozniszewie, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Oleksowie, w Kozienicach, a także pomniki w Anielinie Kępie, Lipie oraz krzyż w Molendach. Upamiętniają one tereny walk, miejsca przebywania, postoju organizacji powstańczych, znanych, a także anonimowych uczestników powstania – poległych w boju, straconych za udział w zrywie narodowościowym oraz tych niewielu, którym udało się przeżyć i uniknąć represji.
Aby wyrazić hołd poświęceniu i ofierze uczestników wydarzeń sprzed 158 lat, delegacja Powiatu Kozienickiego zapaliła symboliczny znicz pod krzyżem w Molendach, który okoliczna ludność postawiła w miejscu egzekucji powstańców.

 

 

Boś ty nie przyszedł jako klątwa nieba
Ani nie spadłeś jak grom niespodzianie,
Lecz jak duchowa narodu potrzeba
W krwawej wypadków wypłynąłeś pianie
– Aby ostatnim orężnym protestem
Zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!

Adam Asnyk „W dwudziestopięcioletnią rocznicę powstania 1863 roku”