22 lutego w Pensjonacie nad kozienickim jeziorem odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby w policji i odejścia na zasłużoną emeryturę dotychczasowego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach nadkom. Dariusza Szewca.
Nadkom. Dariusz Szewc pożegnał się z mundurem po 22 latach służby w szeregach Policji. Wiele lat służył na terenie powiatu kozienickiego, m.in. w Kozienicach, Magnuszewie i Grabowie nad Pilicą. Funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach pełnił od 2016 roku.
W apelu uczestniczyli m.in. nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Sławomir Rek Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, władze samorządów gminnych, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji z terenu powiatu kozienickiego.

Pożegnanie zastępcy komendantaPożegnanie zastepcy komendanta 2Pożegnanie zastępcy komendanta 3