Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego 9 października 2012 r. /wtorek/ godz. 14.30, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Tematyka posiedzenia:

  1. Analiza wyników kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne w Starostwie i jednostkach podległych w latach 2011-2012.
  2. Zapoznanie się z pismem Pani Marii Cieślakowskiej w sprawie drogi powiatowej w miejscowości Wólka Brzózka.
  3. Sprawy różne.