ZABYTKTowarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej
Gmina Kozienice
mają zaszczyt zaprosić na
konferencję popularno-naukową
„Zabytki Gminy Kozienice jako odzwierciedlenie lokalnego dziedzictwa i tożsamości kulturowej".

1 grudnia 2012 r., godz. 13.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kozienicach

 

 

PROGRAM:

 

13:00 – Otwarcie konferencji, powitanie uczestników

13:20 – Prezentacja projektu: Trójwymiarowa rekonstrukcja Pałacu w Kozienicach i przylegającej do niego oranżerii oraz pawilonu ogrodowego, stan z początku XX wieku – Jakub Kaniszewski, Szymon Lenarczyk (Wykop na Poziomie)

14:10 – Prawne uregulowania ochrony zabytków – teoria i praktyka - Agnieszka Niemirka (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

14:40 – Przerwa kawowa

15:00 – Obowiązki i prawa właściciela, posiadacza obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Radosław Tusznio (Tussini – Konserwacja Dzieł Sztuki)

15:30 – Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Prawne, organizacyjne i finansowe warunki na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kozienice – Robert Boryczka (Urząd Miejski w Kozienicach)

 

Patronat:

Starosta Kozienicki

Burmistrz Gminy Kozienice

 

Patronat medialny:

Kronika Kozienicka,

TV Nasz Powiat

Tygodnik OKO

 

Konferencja organizowana w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kozienice" sfinansowana ze środków Gminy Kozienice.