W związku z reorganizacją sądów rejonowych wskutek wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 roku uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Kozienicach jest Sądem przejmującym Sąd Rejonowy w Zwoleniu oraz Sąd Rejonowy w Lipsku.

 

Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Kozienicach zostały utworzone następujące Wydziały:

  • VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lipsku,
  • VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lipsku,
  • VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Lipsku,
  • IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku,
  • X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Zwoleniu,
  • XI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Zwoleniu,
  • XII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Zwoleniu,
  • XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku,           

oraz

  • XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pionkach.

 

KOMUNIKAT PRASOWY REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH