stys

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego w Kozienicach
serdecznie zaprasza
na spotkanie z malarstwem Leokadii Styś.
Otwarcie wystawy odbędzie się dnia 27 stycznia 2013 r.
o godz. 16.00
w siedzibie Biblioteki.