HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO przed XXXIV Sesją Rady Powiatu zaplanowaną na dn. 28.08.2013 r. Posiedzenia odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28.

 

1. Wspólne posiedzenie:

a) Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
b) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych.

 

28 sierpnia 2013 r. /środa/ godz. 12.00
 
Tematyka posiedzenia:
1) Omówienie materiałów na XXXIV Sesję Rady Powiatu.
2) Sprawy różne.

 

2. Komisja Rewizyjna

28 sierpnia 2013r. /środa/ - posiedzenie odbędzie się po zamknięciu obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Kozienickiego

Tematyka posiedzenia:
1) Kontrola wybranej inwestycji (remontu, modernizacji) realizowanej na drogach powiatowych /pkt. 9 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r./ - Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Studzianki Pancerne - Grabnowola.
2) Sprawy różne.