Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Delegatura w Radomiu

zaprasza

 

mieszkańców Powiatu

oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach

26 lutego 2014 r., w godzinach 9.00-15.00

 

na mobilne stanowisko NFZ Mazowsze

(budynek Starostwa Powiatowego w Kozienicach,

ul. J.Kochanowskiego 28)

 

Chętni będą mogli założyć osobiste konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, co wiązać się będzie z wieloma korzyściami, m.in. dostępem do informacji zawartych w Rejestrze Usług Medycznych oraz na stronie Prawo do świadczeń zdrowotnych. Dowiedzieć będzie się można również, ile Fundusz płaci za nasze leczenie.

 

Dodatkowe informacje