abolicja 4 MAJOWA ABOLICJA

w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego

Zalegasz ze zwrotem książek?

Jeśli chcesz uniknąć kary przyjdź w maju do siedziby Biblioteki  i oddaj książki.

Umorzenie kary umożliwia jedynie oddanie wszystkich przetrzymanych egzemplarzy.