Informuję, że w dniu 16 maja 2014r. /piątek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok. Opracowanie wniosku o udzielenie (nie udzielenie) absolutorium dla Zarządu Powiatu.
  2. Sprawy różne.

    
     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
           Ryszard Łachwa