HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO przed XLIV Sesją Rady Powiatu zaplanowaną na dn. 27.08.2014 r.Posiedzenia odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kozienicach ul. J.Kochanowskiego 28.

 

1. Wspólne posiedzenie:
• Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego;
• Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego;
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych,
• Komisji Rewizyjnej.

 

 25 sierpnia 2014 r. /poniedziałek/ godz. 14.30

 

Tematyka posiedzenia:

1) Omówienie materiałów na XLIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2) Sprawy różne.