HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO przed XLVII Sesją Rady Powiatu zaplanowaną na dn. 29.10.2014 r. Posiedzenia odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28.

 

1. Wspólne posiedzenie:
• Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego;
• Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego;
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
• Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych,
• Komisji Rewizyjna.

 

28 października 2014 r. /wtorek/ godz. 14.30

 

Tematyka posiedzenia:
1) Omówienie materiałów na XLVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2) Sprawy różne.