HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

 

 

 

I. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego 22 grudnia 2014r. /poniedziałek/ godz. 12.00.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.
  3. Omówienie materiałów na III Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
  4. Projekt budżetu powiatu kozienickiego na 2015 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamkniecie obrad.

 

II. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 22 grudnia 2014r. /poniedziałek/ godz. 13.00.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Opracowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2015 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.