Aktualności

  • Logo umawianie wizyty do urzędu skarbowegoWybierz termin dogodny dla siebie
  • Bez kolejek i straty czasu - to my będziemy czekać na Ciebie

Każdy może umówić wizytę w dogodnym dla siebie terminie przez Internet, telefon lub osobiście w urzędzie.
Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” jest dostępna poprzez stronę internetową urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej, a także poprzez strony www.podatki.gov.pl oraz wizyta.podatki.gov.pl.
Po wejściu na wybraną stronę, należy postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją, tj.:
1. wybrać właściwy urząd i sprawę, którą chcemy załatwić
2. datę i godzinę wizyty
3. podać swoje dane

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 26 listopada 2020 r. (czwartek) XXV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji . Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 listopada 2020 roku jesteśmy zobowiązani od dnia 09 listopada 2020 roku zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. W dniu 10 listopada 2020 roku złożyliśmy odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie terminu realizacji polecenia, według naszych szacunków realnym terminem realizacji w.w decyzji będzie dzień 20 listopada 2020 roku.
Natychmiast podjęliśmy szereg niezbędnych działań w celu: realizacji decyzji Wojewody Mazowieckiego pamiętając o zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom obecnie hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach.
Mając na względzie nasze możliwości postanowiliśmy zrealizować decyzję etapami, zwiększając z każdym dniem ilość łóżek przeznaczonych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19.
Na dzień 10 listopada 2020 roku w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym było hospitalizowanych 140 pacjentów, których należało albo wypisać do domu, albo przenieść do innego oddziału, czy też innego szpitala.
Podjęliśmy też działania w celu zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych warunków do pracy dla personelu medycznego, w szczególności zorganizowanie i wyposażenie gabinetów zabiegowych, punktów pielęgniarskich, miejsc wypoczynku, także zmuszeni jesteśmy wykonać instalację tlenową i sprężonego powietrza w pomieszczeniach, w których będziemy leczyć pacjentów z COVID-19.

 

12 listopada, na mocy umowy darowizny zawartej pomiędzy Caritas Polska a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, szpital otrzymał pakiet środków ochrony osobistej12 listopada, na mocy umowy darowizny zawartej pomiędzy Caritas Polska a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, szpital otrzymał pakiet środków ochrony osobistej: maseczki chirurgiczne 4000 sztuk, maski FFP2 2330 sztuk, rękawiczki 8000 sztuk oraz fartuchy 900 sztuk. Łączna wartość darowizny, to 32 964, 18 zł. Została ona zrealizowana ze środków, którymi Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne wsparła, prowadzoną przez Caritas Polska akcję #WdzięczniMedykom.
Celem inicjatywy jest dostarczenie potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla personelu medycznego do jak największej liczby ośrodków ochrony zdrowia w Polsce. Do tej pory akcję wsparli liczni partnerzy biznesowi Caritas Polska, między innymi właśnie spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która przekazała na ten cel w sumie 400 000 zł. Środki te w całości zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla placówek ochrony zdrowia w różnych regionach kraju.
Przypominamy, że wsparcia finansowego na rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach można również dokonać za pośrednictwem Fundacji „Zdrowe Dziecko” w Kozienicach, wpłacając dowolną sumę na rachunek bankowy 85 1240 5862 1111 0000 5102 5807 z dopiskiem Szpital Powiatowy.
Dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie i zachęcamy do włączania się w akcję przeciwdziałania pandemii koronawirusa.